Våra tjänster

Bokföring & redovisning

Vi kan fungera som er ekonomiavdelning, så ni kan koncentrera er på det ni är bra på. Välj av våra tjänster som ni behöver hjälp med. Vi utgår från vårt kontor som ligger centralt i Stockholm, eller så sitter vi på plats hos er. Vi är helt plattformsoberoende så om ni vill använda er av ett online-system för att själv sköta fakturering och betalningar så sköter vi resten. Ni bestämmer.

 

Löpande bokföring

Vi tar hand om all löpande bokföring, kundreskontra, leverantörsreskontra samt projektredovisning.

 

Skatter och avgifter och moms

Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet måste redovisa momsen till Skatteverket månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vi ser till att moms, deklaration av skatter och avgifter sköts rätt och i tid samt upprättar skattedeklaration. Vi kan även vara ert skatteombud och lämna skattedeklarationen på Internet.

 

Rapporter

Vi tar månatligen fram de rapporter som du, styrelsen eller banken behöver. T ex balans- och resultaträkning, budget, likviditetsprognos (på kort och lång sikt)  samt projektrapporter.

 

Deklaration

Vi hjälper dig med ditt företags deklaration samt din K10-bilaga som du som aktieägare i s k 3:12-bolag skall lämna till Skatteverket. Vi håller oss ständigt uppdaterade på skatterättsliga förändringar.

 

Bokslut och årsredovisning

En framgångsrik företagare har koll på sina siffror löpande, och styr verksamheten efter dem. Vi hjälper dig med detta och sätter samman ditt bokslut och upprättar årsredovisningen enligt lagstiftningens krav. Vi har ett stort kontaktnät med flera revisorer.

 

Startanytt konsultation

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande? Vi hjälper dig med bolagsbildning och registrering hos Skatteverket och Bolagsverket. Vanliga frågor som vi kan hjälpa dig besvara. När, var, hur ska rapportering ske till Skatteverket och Bolagsverket? Resultatprognos, hur mycket måste jag fakturerar för att gå runt?  Hur mycket lön kan man ta ut?

 

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation

Vi skräddarsyr tillsammans den lösning som passar dig bäst. Kontakta oss så berättar vi mer.

 

Kontakta oss