Våra tjänster

Bokslut och årsredovisning – Bli en framgångsrik företagare

En framgångsrik företagare har koll på sina siffror löpande, och styr verksamheten efter dem. Vi hjälper dig med detta och sätter samman ditt bokslut och upprättar årsredovisningen enligt lagstiftningens krav. Vi har ett stort kontaktnät med flera revisorer.

 

Kontakta oss